C.E.FR.

Η E.D.U. STANDARDS και το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο

Η E.D.U. STANDARDS ακολουθεί τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί από το Συμβούλιο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου της γλωσσικής επάρκειας. Οι παγκόσμιες προδιαγραφές από τα έξι βασικά επίπεδα αναφέρονται παρακάτω.

Η απόκτηση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας που να συνάδει με τις προδιαγραφές είναι απαραίτητη για το βιογραφικό σημείωμα ή χαρτοφυλάκιο όπως των αντίστοιχων του Συμβουλίου της Ευρώπης ή του Europass.

Αυτή είναι μια περιγραφή του χρήστη της ξένης γλώσσας σύμφωνα με την κλίμακα επιπέδων του Συμβουλίου της Ευρώπης

Επίπεδο Περιγραφή
C2
 • Μπορεί να κατανοήσει με ευκολία σχεδόν όλα όσα ακούει ή διαβάζει.
 • Μπορεί να συνοψίσει πληροφορίες από διάφορες προφορικές και γραπτές πηγές, ανασυνθέτοντας επιχειρήματα και περιγραφές σε μια συνεκτική παρουσίαση.
 • Μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα, με μεγάλη άνεση και ακρίβεια, διαχωρίζοντας λεπτές σημειολογικές αποχρώσεις ακόμα και σε ιδιαίτερα σύνθετες περιστάσεις.
 C1
 • Μπορεί να κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών κειμένων και να αναγνωρίσει σημασίες που υπονοούνται.
 • Μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα και άνετα, χωρίς να ψάχνει για εκφράσεις.
 • Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς.
 • Μπορεί να παράγει σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα, επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών στοιχείων και μηχανισμών συνοχής.
B2
 • Μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου, τόσο για συγκεκριμένα και αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών συζητήσεων της ειδικότητάς του.
 • Μπορεί να συναναστραφεί με κάποια άνεση και αυθορμητισμό που καθιστούν δυνατή τη συνήθη επικοινωνία με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας χωρίς επιβάρυνση για τα δύο μέρη.
 • Μπορεί να παράγει σαφές, λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγήσει μια άποψη πάνω σε ένα κεντρικό ζήτημα, δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών.
B1
 • Μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία που αφορούν απλά, σαφή και οικεία θέματα που συναντώνται τακτικά στη δουλειά, το σχολείο, τον ελεύθερο χρόνο, κτλ.
 • Μπορεί να χειριστεί καταστάσεις που είναι πιθανό να προκύψουν, ενώ ταξιδεύει σε μια περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα.
 • Μπορεί να παράγει απλό κείμενο σχετικό με θέματα που είναι οικεία ή προσωπικού ενδιαφέροντος.
 • Μπορεί να περιγράψει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες και να δώσει συνοπτικά λόγους και εξηγήσεις για τις απόψεις και τα σχέδια του.
A2
 • Μπορεί να κατανοήσει προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά σχετίζονται με περιοχές που είναι άμεσα συναφείς (π.χ. πολύ βασικές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία και την απασχόληση).
 • Μπορεί να επικοινωνήσει όσον αφορά απλά και συνηθισμένα καθήκοντα που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα οικεία και για θέματα ρουτίνας.
 • Μπορεί να περιγράψει με απλά λόγια πτυχές του, το υπόβαθρο του άμεσου περιβάλλοντός του καθώς και θέματα άμεσης ανάγκης.
A1
 • Μπορεί να κατανοεί και να χρησιμοποιεί οικείες και καθημερινές εκφράσεις και πολύ βασικές φράσεις που στοχεύουν στην ικανοποίηση των αναγκών ενός συγκεκριμένου τύπου.
 • Μπορεί να συστήνει τον εαυτό και τους άλλους και μπορεί να ρωτήσει και να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία, όπως το πού ζει, άνθρωποι που γνωρίζει και πράγματα που έχει.
 • Μπορεί να συναναστραφεί με απλό τρόπο υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής του μιλάει αργά και καθαρά και είναι διατεθειμένος να βοηθήσει.

CEFR