Test Of Legal English Skills (TOLES)
 

MICHIGAN

Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE)

Η Εξέταση για το Πιστοποιητικό Επαρκούς Γνώσης της Αγγλικής (Examination for the Certificate of Competency in English Competency) δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου του Michigan και της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης το 1992. Για τη δημιουργία και ανάπτυξη των εξετάσεων αυτών, το Πανεπιστήμιο του Michigan αξιοποίησε την πολύχρονη πείρα του στη διδασκαλία της Αγγλικής και στην ανάπτυξη και διεξαγωγή εξετάσεων, ειδικά  στο χώρο της γλωσσομάθειας της Αγγλικής . Οι εξετάσεις ECCE διεξήχθησαν δοκιμαστικά με 375 ενήλικες και εφήβους στην Αθήνα τον Μάιο του 1993 και αργότερα το ίδιο έτος, έλαβαν την τελική τους μορφή. Οι εξετάσεις ECCE διεξήχθησαν επίσημα για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Μάιο του 1994 και παγκοσμίως τον Ιούνιο του 1995.

Το πιστοποιητικό Competency αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Β2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEFR). Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Η.Π.Α. στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, με μακρά πείρα στη δημιουργία και ανάπτυξη εξετάσεων γλωσσομάθειας της Αγγλικής.

Το ECCE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και από τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. αεροπορικές, ασφαλιστικές και ναυτιλιακές εταιρείες, ταξιδιωτικά γραφεία, ιδιωτικές τράπεζες κλπ) ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Β2. Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς που απαιτούν πιστοποίηση γλωσσομάθειας αυτού του επιπέδου.

Δομή και Περιεχόμενο του ECCE

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη δομή και το περιεχόμενο των εξετάσεων ECCE όπως πρόκειται να αλλάξουν από το Μάιο 2013. Οι αλλαγές αφορούν στις ενότητες  GVR και Listening και παρουσιάζονται με έντονη γραμματοσειρά.

Ενότητα Διάρκεια Περιγραφή # ερωτήσεων
Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) 30 λεπτά Μέρος 1 (πολλαπλή επιλογή)

Σύντομος ηχογραφημένος διάλογος που ακολουθείται από μία ερώτηση. Οι επιλογές δίνονται με τη μορφή εικόνων.

30
Μέρος 2 (πολλαπλή επιλογή)

Σύντομες ομιλίες με τέσσερα διαφορετικά θέματα ακολουθούμενες από 4-6 εκτυπωμένες ερωτήσεις η κάθε μία. Στους υποψήφιους δίνεται χρόνος να διαβάσουν τις ερωτήσεις πριν ακούσουν την κάθε ομιλία. Δίνονται τέσσερις εκτυπωμένες επιλογές απαντήσεων για κάθε ερώτηση.

20
Γραμματική, Λεξιλόγιο, Κατανόηση Γραπτού Λόγου (GVR) 90 λεπτά Γραμματική (πολλαπλή επιλογή)

Μία ελλιπής πρόταση ακολουθούμενη από επιλογές λέξεων ή φράσεων. Μόνο μία επιλογή είναι γραμματικά σωστή.

35
Λεξιλόγιο (πολλαπλή επιλογή)

Μία ελλιπής πρόταση ακολουθούμενη από επιλογές λέξεων. Μόνο μία λέξη είναι σωστή για το συγκεκριμένο περιβάλλον.

35
Κατανόηση Γραπτού Λόγου (πολλαπλή επιλογή)

Μέρος 1
Σύντομο κείμενο ακολουθούμενο από 5 ερωτήσεις κατανόησης. (Δύο κείμενα)

Μέρος 2
Τέσσερα σύντομα κείμενα που συνδέονται θεματικά μεταξύ τους  ακολουθούμενα από 10 ερωτήσεις κατανόησης. (Δύο ενότητες κειμένων)

30
Έκθεση (Writing) 30 λεπτά Ο υποψήφιος  διαβάζει σύντομο απόσπασμα από άρθρο εφημερίδας και γράφει επιστολή ή έκθεση παρουσιάζοντας την άποψή του σχετικά με την κατάσταση ή το θέμα που περιγράφεται στο άρθρο. 1 θέμα
Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) έως 15 λεπτά Δομημένη διαπροσωπική προφορική επικοινωνία μεταξύ ενός υποψηφίου και ενός εξεταστή σε θέματα προκαθορισμένα από το Πανεπιστήμιο του Michigan. Η συνομιλία περιλαμβάνει prompt με εικόνες. 4 στάδια
  • Τα τρία πρώτα μέρη (Listening, GVR, και Writing) αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις και διεξάγονται την ίδια ημέρα. Το τέταρτο μέρος, η προφορική εξέταση, πραγματοποιείται ή την ημέρα των εξετάσεων ή σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.
  • Η δομή και το περιεχόμενο του τεστ αντιπροσωπεύουν την προετοιμασία, τη μεθοδολογία και το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιούνται για την εκμάθηση της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας.
  • Στις ηχογραφήσεις της ενότητας κατανόησης προφορικού λόγου (Listening) ακούγονται μόνο καθιερωμένες Αμερικανικές προφορές και δεν χρησιμοποιούνται διάλεκτοι ούτε ακούγονται εξωγενείς ήχοι. Οι υποψήφιοι ακούν μόνο τις φωνές των ομιλητών και επομένως οι επιδόσεις τους δεν επηρεάζονται αρνητικά από εξωτερικούς παράγοντες.
  • Προφορική εξέταση ECCE

 

Advanced Level Certificate in English (ALCE™)

Το πιστοποιητικό ALCE™ είναι επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Γ1, όπως αυτό ορίζεται από το CEFR. Διεξάγεται διεθνώς και αναπτύσσεται από το Hellenic American University, ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα υπαγόμενο στην Πολιτεία του New Hampshire, ΗΠΑ, σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες και φορείς στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.

Το ALCE™ παρέχεται και βαθμολογείται από το Hellenic American University. Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στην εξέταση ALCE™ αποκτούν ένα πιστοποιητικό το οποίο τεκμηριώνει το επίπεδο των Αγγλικών τους για εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς, κοινωνικούς ή προσωπικούς στόχους.

Το ALCE™ είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Γ1. Το πιστοποιητικό ALCE™ μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη γλωσσικής ικανότητας στον ιδιωτικό τομέα και για περαιτέρω σπουδές.

 Δομή και περιεχόμενο του ALCE™

Ενότητα Διάρκεια Περιγραφή # ερωτημάτων
Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening)

 

 

περ. 40 λεπτά Μέρος 1 (πολλαπλή επιλογή)

5 αποσπάσματα από ραδιοφωνικές εκπομπές  ακολουθούμενα από 2 εκτυπωμένες ερωτήσεις με 3 επιλογές έκαστο. Τα αποσπάσματα ακούγονται μία φορά.

10
Μέρος 2 (πολλαπλή επιλογή)

10 σύντομοι διάλογοι ακολουθούμενοι από 1 εκτυπωμένη ερώτηση με 3 επιλογές έκαστος. Οι διάλογοι ακούγονται μία φορά.

10
Μέρος 3 (πολλαπλή επιλογή)

Ηχογραφημένη ραδιοφωνική συνέντευξη σε 5 μέρη ακολουθούμενα από 2 εκτυπωμένες ερωτήσεις με 3 επιλογές έκαστο. Το κάθε μέρος και οι ερωτήσεις του ακούγονται δυο φορές.

10
Μέρος 4 (πολλαπλή επιλογή)

Ηχογραφημένη ομιλία μεγάλης διάρκειας σε 2 μέρη ακολουθούμενα από 5 εκτυπωμένες ερωτήσεις με 3 επιλογές έκαστο. Το κάθε μέρος ακούγεται μία φορά.

10
Γραμματική, Λεξιλόγιο, Κατανόηση Γραπτού Λόγου (GVR)

 

80 λεπτά Γραμματική (πολλαπλή επιλογή)

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν κάθε πρόταση επιλέγοντας 1 από 4 επιλογές απαντήσεων. Μόνο μία επιλογή είναι γραμματικά ορθή.

 

40

Λεξιλόγιο (πολλαπλή επιλογή)

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν κάθε πρόταση επιλέγοντας 1 από 4 επιλογές απαντήσεων. Μόνο μία επιλογή είναι σημασιολογικά ορθή.

 

40

Κατανόηση Γραπτού Λόγου Μέρος 1 (πολλαπλή επιλογή)

Κριτική βιβλίου, θεατρικού έργου, ταινίας κλπ. ακολουθούμενη από 7 ερωτήσεις με 4 επιλογές έκαστη.

 

7

 

Κατανόηση Γραπτού Λόγου Μέρος 2 (πολλαπλή επιλογή)

Κείμενο με ακαδημαϊκό/επιστημονικό θέμα, ακολουθούμενο από 7 ερωτήσεις με 4 επιλογές έκαστη.

7
Κατανόηση Γραπτού Λόγου Μέρος 3 (πολλαπλή επιλογή)

Κείμενο που εξετάζει κοινωνικό θέμα, ακολουθούμενο από 6 ερωτήσεις με 4 επιλογές έκαστη.

6
Έκθεση (Writing) 30 λεπτά Οι υποψήφιοι επιλέγουν μία από δύο διαλεκτικές εκθέσεις. 1 θέμα
Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) 11 – 13 λεπτά Μέρος 1: Προθέρμανση

Οι υποψήφιοι απαντούν σε μη-ευαίσθητες, προσωπικές ερωτήσεις.

 

4 μέρη

Μέρος 2: Εισαγωγή στο θέμα

Οι υποψήφιοι απαντούν εκτενώς σε μία ερώτηση.

Μέρος 3: Ερωτήσεις σχετικά με το θέμα

Οι υποψήφιοι απαντούν σε 2-3 ερωτήσεις σχετικά με το θέμα.

Μέρος 4: Επιχειρηματολογία

Στους υποψήφιους δίνονται το πλαίσιο για ένα αντιφατικό θέμα καθώς και κύριες απόψεις της κάθε πλευράς. Οι υποψήφιοι αναμένεται να επιλέξουν πλευρά και να επιχειρηματολογήσουν υπέρ της πλευράς τους με αποτελεσματικό τρόπο.

 

Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE)

Το Πανεπιστήμιο του Michigan έχει ορίσει την Ελληνοαμερικανική Ένωση ως επίσημο εκπρόσωπό του στην Ελλάδα για την Εξέταση για το Πιστοποιητικό Άριστης Γνώσης της Αγγλικής (Examination for the Certificate of Proficiency in English) από το 1957. Από τότε, η Ελληνοαμερικανική Ένωση διεξάγει αυτές τις εξετάσεις στην Ελλάδα καθώς και σε πολλές άλλες χώρες.

Το πιστοποιητικό Proficiency αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Γ2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).  Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Η.Π.Α. στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, με μακρά πείρα στη δημιουργία και ανάπτυξη εξετάσεων γλωσσομάθειας της Αγγλικής.

Το ECPE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και από τον ιδιωτικό τομέα ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Γ2. Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ισχύ του  ECPE για ακαδημαϊκούς σκοπούς, οι κάτοχοί του προτείνεται να απευθύνονται στα ακαδημαϊκά ιδρύματα στα οποία πρόκειται να το υποβάλουν.

Δομή και περιεχόμενο του ECPE

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη δομή και το περιεχόμενο των εξετάσεων ECPE όπως τροποποιήθηκαν από το Μάιο 2013. Οι αλλαγές αφορούν στην ενότητα GCVR και παρουσιάζονται με έντονη γραμματοσειρά.

Ενότητα Διάρκεια Περιγραφή # ερωτήσεων
Έκθεση (Writing) 30 λεπτά Οι υποψήφιοι  αναπτύσσουν μία έκθεση βασισμένη σε ένα από δύο θέματα. 1 θέμα
Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) 35-40 λεπτά Μέρος 1 (πολλαπλή επιλογή)

Σύντομος ηχογραφημένος διάλογος ακολουθούμενος από τρεις εκτυπωμένες προτάσεις. Οι υποψήφιοι επιλέγουν την πρόταση που ισχύει σύμφωνα με το διάλογο ή που σημαίνει το ίδιο με αυτό που άκουσαν.

50
Μέρος 2 (πολλαπλή επιλογή)

Ηχογραφημένη ερώτηση ακολουθούμενη από τρεις εκτυπωμένες απαντήσεις. Οι υποψήφιοι επιλέγουν την κατάλληλη απάντηση στην ερώτηση.

Μέρος 3 (πολλαπλή επιλογή)

Τρεις ηχογραφημένες ομιλίες, αντίστοιχες με εκείνες που μπορούν να ακουστούν στο ραδιόφωνο, ακολουθούμενες η κάθε μία από ηχογραφημένες ερωτήσεις κατανόησης. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι εκτυπωμένες. Οι υποψήφιοι επιλέγουν την κατάλληλη απάντηση.

Γραμματική, Cloze, Λεξιλόγιο, Κατανόηση Γραπτού Λόγου (GCVR) 75 λεπτά Γραμματική (πολλαπλή επιλογή)

Μία ελλιπής πρόταση ακολουθούμενη από επιλογές λέξεων ή φράσεων. Μόνο μία επιλογή είναι γραμματικά σωστή.

40
Cloze (πολλαπλή επιλογή)

Οι υποψήφιοι διαβάζουν σύντομα κείμενα, με 10 ερωτήσεις το καθένα, από το οποία έχουν αφαιρεθεί λέξεις ή φράσεις και επιλέγουν μία από τέσσερις λέξεις ή φράσεις που ταιριάζει όσον αφορά σε γραμματική και σημασία.

20
Λεξιλόγιο (πολλαπλή επιλογή)

Μία ελλιπής πρόταση ακολουθούμενη από επιλογές λέξεων. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη λέξη που ταιριάζει όσον αφορά σε σημασία.

40
Κατανόηση Γραπτού Λόγου (πολλαπλή επιλογή)

Τέσσερα κείμενα που ακολουθούνται από ερωτήσεις κατανόησης. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη κατάλληλη απάντηση από τις εκτυπωμένες επιλογές.

20
Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) Δύο υποψήφιοι: 25-35 λεπτά

(Τρεις υποψήφιοι: 35-45 λεπτά)

Ημιδομημένη δραστηριότητα με πολλαπλά στάδια που περιλαμβάνει δύο (ή τρεις) υποψήφιους και δύο εξεταστές.  

5 στάδια

  • Τα τρία πρώτα μέρη (Writing, Listening και GCVR) αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις και διεξάγονται την ίδια ημέρα. Το τέταρτο μέρος, η προφορική εξέταση, πραγματοποιείται ή την ημέρα των εξετάσεων ή σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.
  • Η δομή και το περιεχόμενο του τεστ αντιπροσωπεύουν την προετοιμασία, τη μεθοδολογία και το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιούνται για την εκμάθηση της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας.
  • Στις ηχογραφήσεις της ενότητας κατανόησης προφορικού λόγου (Listening) ακούγονται μόνο καθιερωμένες Αμερικανικές προφορές και δεν χρησιμοποιούνται διάλεκτοι ούτε ακούγονται εξωγενείς ήχοι. Οι υποψήφιοι ακούν μόνο τις φωνές των ομιλητών και επομένως οι επιδόσεις τους δεν επηρεάζονται αρνητικά από εξωτερικούς παράγοντες.
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien